اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۹۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۹۸۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۸۷۸۵۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه اول ، پلاک 18

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه اول ، پلاک 18

  • :
  • ۳۳۹۱۹۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۱۹۸۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   آقای کمال تقی زاده
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۹۹۰۹
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۸۷۸۵۹۹

  آدرس