اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۹۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۹۸۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۸۷۸۵۹۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه اول ، پلاک 18

پترو تجهیز سهند 33919909-021

تلفن

  • ۳۳۹۱۹۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۱۹۸۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۳۸۷۸۵۹۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه اول ، پلاک 18